АХРОМАТИ
АХРОМАТИАХРОМАТИАХРОМАТИАХРОМАТИАХРОМАТИ

АХРОМАТИ

Техническа спецификация:

 Материали

 Оптични стъкла /Schott,Ohara,Corning и др/

 Видове

 - Ахромати

 - Триплети

 Точност на повърхнината /633 nm/

 λ/10

 Kачество на повърхнината

 Съгласно ISO 10110

 Обхват на диаметъра

 1,5-12 mm

 Толеранс на диаметъра

 -0,01 mm

 Толеранс на дебелината

 ±0,02 mm

 Радиус изпъкнал/вдлъбнат

 От 1 mm до безкрайност

 Точност на центриране

 1 arcmin