ЛЕЩИ
ЛЕЩИЛЕЩИЛЕЩИЛЕЩИ

ЛЕЩИ

Техническа спецификация:

 Материали

 Оптични стъкла /Schott,Ohara,Corning и др/

 Видове 

 - Плоско–изпъкнали лещи

 - Двойно-изпъкнали лещи

 - Изпъкнало-вдлъбнати лещи

 - Двойно-вдлъбнати лещи

 - Негативни  лещи

 Точност на повърхнината /633 nm/

 λ/10

 Kачество на повърхнината

 Съгласно ISO 10110

 Обхват на диаметъра

 1,5-12 mm

 Толеранс на диаметъра

 -0,01 mm

 Толеранс на дебелината

 ±0,01 mm

 Радиус изпъкнал/вдлъбнат

 От 1 mm до безкрайност

 Точност на центриране

 1 arcmin