За нас

Mикро Вю Ендоскопи Оптик АД е създадено през 2002 година като частно Българо-Германско акционерно дружество в Панагюрище.

Фирмата е специализирана в производството на оптични елементи за ендоскопска апаратура с приложение в медицината и техниката.

Mикро Вю Ендоскопи Оптик АД е насочена почти изцяло към: страни от Западна Европа – Германия, Швейцария, Финландия, Холандия, Франция; САЩ, Канада, Русия, Южна Африка.

Фирмата притежава сертификат в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2008. Редовен член е на Българската стопанска камара, Българо-Американската стопанска камара, Българо-Германската стопанска камара и Сдружението на преприемачите в Панагюрище.

Mикро Вю Ендоскопи Оптик АД притежава редица почетни дипломи и сертификати.

Сред тях са: Диплома от Българската стопанска камара от 2006 година за усвояване на нови технологии в областта на ендоскопията; Златен Ритон за най-добър предприемач в сферата на производството за 2004 и 2005 година от „Сдружението на предприемачите – гр. Панагюрище”.

Mикро Вю Ендоскопи Оптик АД е динамична компания, където обикновено новите идеи се реализират.

Ние дължим успехите си на хората, които работят в нашата компания, за които иновациите, предизвикателствата и новаторството са начин на живот.