Микрооптика

В участък “Микрооптика“ се произвеждат оптични детайли със сферични повърхнини с диаметри от Ø 1,5 до Ø 10 mm по спецификации и количества, изисквани от клиента.

Чрез непрекъснато  подобряване на технологичното оборудване и  квалификацията на персонала, както и чрез постоянен контрол на всяка операция се осигурява отлично качество на произвежданите детайли.

За производство на висококачествени оптични детайли, MICRO VIEW разполага с оборудване от фирмитеРазполагаме и с най-модерна апаратура и техника за контрол на фирмите:
Karl Zeiss – ГерманияFisba Optik – Швейцария
Leico - ШвейцарияEuromax - Холандия
AKM - ГерманияTrioptics - Германия
Dama - ГерманияMitutoyo - Япония
Loh - ГерманияKarstulan - Финландия
SCHLÄFLI – ШвейцарияDymax - САЩ
Schaublin - ШвейцарияEltex - Германия
EFFGEN - ГерманияИзработки собствено "Know How"
Harry Gästigkeit – Германия 
Kamarton - Швеция 
Машини собствена разработка 

Произвеждат се:

Сферични лещи

Ахромати

Щаб лещи

Микрооптика
Микрооптика
Микрооптика
Микрооптика
Микрооптика
Микрооптика
Микрооптика
Микрооптика