Оптика

В Микро Вю Ендоскопи Оптик АД са обособени следните технологични участъци за производство на оптични елементи:

Микрооптика

Плоска оптика

Финишна обработка

Пробни стъкла

Оптика