Плоска оптика

В участък “Плоска оптика“ се произвеждат различни по размери плоско-паралелни пластини и щаб тела с две плоски повърхности.

Детайлите имат високо качество и точност на повърхнините.

Произвеждат се:

Плоско-паралелни пластини

Плоски щаб тела

Плоска оптика