Пробни стъкла

В участък „Пробни стъкла“ се произвеждат основни двойки, контролни и работни пробни стъкла в диапазона от R=0.6 до R=безкрайност с точност  λ/20.

Контролът на стъклата се извършва на интерферометър „FISBA“.

Пробни стъкла
Пробни стъкла
Пробни стъкла
Пробни стъкла