За нас

Mикро Вю Ендоскопи Оптик АД е създадено през 2002 година като частно Българо-Германско акционерно дружество в Панагюрище. Фирмата е специализирана в производството на оптични елементи за ендоскопска апаратура с приложение в медицината и техниката. Mикро Вю Ендоскопи Оптик АД е насочена почти изцяло към: страни от Западна Европа – Германия, Швейцария, Финландия, Холандия, Франция; както и  САЩ, Канада, Русия, Южна Африка.
Фирмата притежава сертификат в съответствие с международните стандарти  ISO 9001:2015 . Редовен член е на Българската стопанска камара, Българо-Американската стопанска камара, Българо-Германската стопанска камара, Германо-Българската индустриално-търговска камара и Сдружението на преприемачите в Панагюрище. Mикро Вю Ендоскопи Оптик АД притежава редица почетни дипломи и сертификати. Mикро Вю Ендоскопи Оптик АД е динамична компания, където новите идеи се реализират. Ние дължим успехите си на хората, които работят в нашата компания, за които иновациите, предизвикателствата и новаторството са начин на живот.